Alueasiantuntijan vierailu ja työhuonekuntien tuki, työpaikan vaihtoilmoitus

Hallituksen kokous 9.11.2021
Sähköliittoon valittu Keski-Suomen/Savo-Karjalan alueasiantuntija Janne Heikkinen kävi paikanpäällä osaston hallituksen kanssa keskustelua osaston toiminnasta, paikallisten osastojen yhteistoiminnasta ja osastojen yhdistymisestä.

Keski-Suomen ja Savo-Karjalan alueella on tällä hetkellä 23 ammattiosastoa. Osassa alle 10henkilöä.

MUISTUTUS:
Työhuonekunnilla on mahdollisuus anoa osastolta tukea työhuonekunnan toimintaan. Ja jos työpaikoilla on liittoon kuulumattomia henkilöitä, kannattaa heitä kannustaa liittymään SÄHKÖLIITTOON, jolloin pääsee nauttimaan SÄHKÖLIITON ja OSASTON tukia (katso lisää osaston maksamista tuista kotisivuilta TOIMINTA JA JÄSENEDUT)

OHJEET, KUN VAIHDAT TYÖPAIKKAA
https://www.sahkoliitto.fi/liity-jaseneksi/kun-vaihdat-tyopaikkaa

HUOMIO HUOMIO!!!
Kokouksen aikana tuli tietoon Energia ja ICT-alan tessistä, että kun työsuhde loppuu (irtisanotaan, irtisanoutuu itse) ja ei ehdi lomia pitää ennen uutta työsuhdetta, niin jää lomiltapaluurahat saamatta. Eli lomat kannattaa pitää niin, että ehtii vielä käydä töissä.