Hallituksen kokous ja luottamusmiesvaalit

Hallituksen kuukausikokous pidettiin 1.11.2022

Kokouksessa hyväksyttiin uudet jäsenet osaston jäseniksi.

Vahvistettiin luottamusmiesten valinnat.
Muistutus valinnoista, joka pitää tehdä ennen vuoden vaihdetta. Katso lisäohjeita vaaleista ja valinnoista: https://www.sahkoliitto.fi/ajankohtaista/luottamushenkilovaalien-abc

Keskusteltiin alueasiantuntijan Janne Heikkisen tekemästä työstä Keski-Suomi ja Savo-Karjalan alueella.

Käytiin läpi syyskokous valmisteluja, talousarvio esityksen ja toiminta suunnitelman läpikäyminen.

Syyskokous 22.11 Teatteriravintolan Tornikabinetissa klo 18.30 jonka jälkeen iltapalaa. Kaikki osaston jäsenet ovat tervetulleita.