Hallituksen kokous ja jäsenhankinta palkkio

10.11.2020 pidettiin osaston hallituksen kokous, jossa osallistuttiin sähköliiton Tampereella pitämään maakuntainfotilaisuuteen Teams etäyhteyden välityksellä.

Teams kokouksen aiheina:
-“Osasto- ja aluetoiminnan uudelleen organisointi”, jossa ensi vuonna alkaa kokeilu/ pilottihanke tai hankkeita. Tavoitteena mm. parempi edunvalvonnan taso sekä samantasoinen jäsenpalvelu kaikille osastojen henkilöjäsenille, ammattiosaston koosta riippumatta. Ei 5 jäsenen osasto voi palvella/tarjota palveluja jäsenilleen samalla tavalla, kuin 2385 jäsenen osasto.
-“Sähköliiton uusi edustajisto ja hallinnon valinnat”, jossa käytiin läpi liiton organisaatiota ja uusien syksyn edustajiston vaaleilla valittujen jäsenten tulevia sähköliiton hallintoelimiä ja niiden tehtäviä.

Muistutuksena jäsenhankinnasta
-Kun tapaat työpaikallasi henkilön, joka ei vielä ole sähköliiton jäsen ja saat keskustelun jälkeen hänet liittymään. Muistakaa kirjoittaa suosittelijan nimi jäsenhakemukseen. Suosittelija saa sähköliitolta 30e lahjakortin/uusi jäsen. Linkki jäseneksi liittymiseen:

https://www.sahkoliitto.fi/liity-jaseneksi