Hallituksen kokous 20.3

Osaston hallitus kokoontui 20.3 ja käsitteli ajankohtaisia asioita.

-Kevätkokous on 24.4 klo 18.30-> Teatteriravintolan tornikabinetissa, jonne kaikki osaston 058 jäsenet ovat tervetulleita

-Työtaistelu-uhka Sähköistys- ja sähköasennusalalle Paltan jäsenyrityksiin 9.–16.4 lisätietoja: Työtaisteluohjeet

-Muistutus myös osaston muista tapahtumista: pilkkikisat, TES kurssi ja Kuopion teatteriretki, joista enemmän muissa artikkeleissa