Historiaa

Otteita Ari Aavamäen pitämästä puheesta Joensuun sähköalantyöntekijöiden 60-vuotis juhlissa (9.9.2017)…

29.5.1957 kokoontui 11 sähköasentajaa ja toimitsija Pekkonen, Sähköliitosta, Työväentalolle perustamaan sähköalan ammattiosastoa, jonka nimeksi tuli Joensuun Sähköalantyöntekijäin ammattiosasto. Nimi muuttui kahdeksankymmentä luvulla nykyiseen muotoonsa Joensuun Sähköalantyöntelijät ry (osasto 058).

Kokous valitsi puheenjohtajaksi Esko Lappalaisen ja sihteeriksi Veli Siikasen sekä rahastonhoitajaksi Kaarlo Reijosen. Osaston pääluottamusmieheksi oli valittu Lauri Romppanen. Voi sanoa, että pääluottamusmiehen virka vastasi nykyistä alueasiamiestä. Hän hoiti riita ja neuvottelu asioita, joita tuli eri työnantajien kanssa.

Seuraavassa kokouksessa 16.6.1957 oli päätetty liittyä Sähköliittoon, osastosta tuli Sähköliiton 58. ammattiosasto.

Osaston perustamiselle oli tarve, sillä sähköasentajat kuuluivat Metalliliittoon, eivätkä olleet tilanteeseen tyytyväisiä. Irtautuminen metalliliitosta ei ollut metallimiesten mieleen ja irtautumista hankaloitettiin monin eri tavoin.

Viisikymmentäluvun loppupuolella osastoon kuului jäseniä kolmesta eri asennusliikkeestä (Hankkija, Häkkisen Sähkö sekä Sähkö ja Radioaitta Saarelainen ) ja Pohjois-Karjalan sähköstä (PKS).

Jäsenmaksut kerättiin osaston toimesta jäseniltä suoraan, jonka jälkeen ne tilitettiin liittoon. Lisäksi oli myös osastomaksu 10 mk, joka jäi osastolle. Myös työttömyys asiat kulkivat aina osaston rahastonhoitajan kautta. Joten rahastonhoitajalla riitti töitä siihen aikaan ja asiat hoidettiin rahastonhoitajan kotona.

Seitsemänkymmentä luvun alussa liityttiin SAK:n paikallisjärjestöön sekä otettiin mm. osaa liiton lentopallomestaruus kilpailuihin. Järjestettiin pikkujouluja, pilkkikilpailuja, saunailtoja sekä osallistuttiin liiton opinto-, koulutus- ja retkeilypäiville.

Osasto neuvotteli 1970-luvulla työnantajien kanssa työehtosopimuksen noudattamisesta. Esim. Sähkö-Räsänen ei allekirjoittanut paperia, niin asia päätettiin viedä liittoon. Vuonna 1971 osasto tarjosi urakkahinnoittelua työnantajille hyväksyttäväksi, mutta se ei mennyt läpi. Osasto osallistui aktiivisesti työehtosopimuksien esityksien tekemiseen liitolle. Merkittävässä roolissa oli Olavi Kyyrönen, joka oli urakkalaskenta ja opintokerhon jäsenenä tai vetäjänä. Samana vuonna oli perustettu PKS työhuonekunta. Työhuonekunnan tekoa osasto oli suositellut muillekin työpaikoille.

Tiedonkulku parantui, kun osasto antoi sihteerille lainaa puhelinosakkeen ostoon, jota sihteeri lyhensi kuukausittain.

1980-luvulla erimielisyysasiat työpaikoilla rupesivat menemään liiton käsiteltäväksi ja osaston pääluottamusmiehen nimikkeestä luovuttiin. Tämän ajan merkittävin tapahtuma oli kolmen kuukauden valtakunnallinen työtaistelu tilanne. Avustuksien maksaminen suoritettiin rahalla, taloudenhoitajan toimesta henkilölle suoraan.

1990-luvulla osasto rupesi järjestämään virkistystilaisuuksia: Kerran vuodessa matka on tehty Tallinnaan tai teatteriin eri kaupungeissa, tätä perinnettä on jatkettu näihin päiviin asti. Mukaan on tullut viime vuosina myös keilaus ja jääkiekko-tilaisuudet. (ps. osaston hallitus ottaa ehdotuksia vastaan tilaisuuksista, joissa jäsenet saisivat tavata toisiaan)

Osaston toimintaan on näiden kuudenkymmenen vuoden aikana osallistunut yli kaksisataa henkilöä. Näistä monet ovat olleet edistämässä jäsenistön asioita vastuunalaisissa eri tehtävissä.

Osasto on niin sanottu sekaosasto. Siihen kuuluu nykyään (syksy 2017) kaikkiaan 462 jäsentä, jotka työskentelevät 11 eri sopimusalalla. Maksavia jäseniä on 290kpl. Sen lisäksi ovat eläkeläis- ja oppilasjäsenet, joiden jäsen määrän kasvu on ollut voimakkainta. Jäseniä on yli 40 työnantajan palveluksessa, Helsingin ja Rovaniemen välillä, 87 eri postinumeron alueella.

Jäsenet ovat jakautuneet eri sopimusaloilla seuraavasti: henkilöä
002 Energia- ICT- verkostoala 93
005 Sähköistys- ja sähköasennusala 171
008 Puolustusministeriö 1
010 Huolto ja kunnossapitoala 7
011 Paperi- ja puumassateollisuus 1
012 Mekaaninen metsäteollisuus 7
014 Tekstiiliteollisuus 1
015 Rakennustuoteteollisuus 1
016 Kemian- ja kumiteollisuus 3
050-051 Oppilasjäsenet 36
999 Eläkeläiset 136