SÄHKÖLIITTO vs YTK

Tässä hieman mietittävää niille työyhteisönne jäsenille, joille sähköpostin kautta linkkiä suoraan tänne sivuille ei ole tullut. Sekä oppilasjäsenille, jotka tulevat työelämään valmistumisen jälkeen.

Palkkaa, työaikaa ja ylipäätään työsuhdetta koskeviin kysymyksiin vastaa työehtosopimus. Se on ammattiliiton tärkeimpiä etuja ja palveluita. Tessissä sovitaan työntekijöiden työsuhteissa noudatettavista vähimmäisehdoista. Kun kuulut Sähköliittoon, turvaat näiden vähimmäisehtojen jatkuvuuden.

Työehtosopimuksen määräysten noudattamista valvovat luottamusmiehet työpaikoilla, ammattiosastot sekä Sähköliitto.

Suuremmissa yrityksissä yleensä työehtoasiat ovat kuten pitääkin. Miksi? Koska ne ovat järjestäytyneet, työntekijät siis kuuluvat liittoon, ovat kouluttautuneet liiton/osaston avulla ja heillä on näin tietoa työehtoasioista. He ovat valinneet keskuudestaan luottamusmiehen/henkilön, joka siis valvoo, että asiat menevät työpaikalla kuten niiden työehtosopimuksen mukaan pitää mennä.