Syyskokous asioita

Osasto 058 syyskokous pidettiin Teatteriravintolan tilassa 17.11.2020 klo 18.30-20

Paikalla olevista henkilöistä valittiin kokousvirkailijat. Myös 2oppilasjäsentä oli seuraamassa kokousta. Käytiin läpi syyskokoukselle kuuluvat asiat.

-päätettiin osaston hallituksen vahvuus: puheenjohtaja, sihteeri +7jäsentä ja heille varajäsenet
-valittiin henkilöt hallitukseen, kotisivujen ylläpitäjä, edustajat JAP:iin (Joensuun seudun ammatillinen paikallisjärjestö) ja edustajat TSL:ään (Työväen sivistysliitto)
-käytiin läpi talousarvio ja hyväksyttiin se sellaisenaan
-päätettiin maksettavista palkkioista
-päätettiin osaston maksamasta T-lehti tuesta, matkakustannusten- ja kurssimatkakustannusten korvaamisesta
-käytiin läpi toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja hyväksyttiin se sellaisenaan

Kokouksen jälkeen nautittiin maittavat ateriat ravintolan tiloissa.