Syyskokous pidetty

Osasto 058 syyskokous pidettiin teatteriravintolan torni kabinetissa 19.11.2019 klo 18.30-n.klo 20

Valittiin kokousvirkailijat, käytiin ilmoitus ja jäsenasiat läpi sekä käsiteltiin syyskokoukselle kuuluvat asiat.
-päätettiin osaston hallituksen vahvuus pj, siht +7jäsentä
-tehtiin henkilövalinnat hallitukseen, kotisivujen ylläpitäjä, edustajat JAP:iin (Joensuun seudun ammatillinen paikallisjärjestö), edustajat TSL:ään (Työväen sivistysliitto) sekä urheilu-ja virkistysjaostoon
-käytiin läpi talousarvio ja hyväksyttiin se sellaisenaan
-päätettiin maksettavista palkkioista
-vahvistettiin työsuojelu valtuutettujen valinnat
-päätettiin T-lehti tuesta, matkakustannusten- ja kurssimatkakustannusten korvaamisesta

Kokouksessa käytiin keskustelua liikunta-ja kulttuurituesta ja päätettiin muuttaa tuen nimi: Henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistämisen tueksi

Kokouksen jälkeen nautittiin iltapalaa ravintolan tiloissa