SYYSKOKOUS, työnseisaus ja TSV-valinnat

SYYSKOKOUS
Syyskokous pidettiin 31.10.2023 Marjalan ABC-asemalla, jossa valittiin sääntöjen määräämät henkilövalinnat, käytiin läpi talousarvio sekä toimintasuunnitelma
vuodelle 2024. Myös osaston maksamat korvaukset, palkkiot ja tuet päätettiin (katso kotisivuilta kohta TOIMINTA JA JÄSENEDUT). Kokouksen jälkeen nautittiin ABC:n täyttävä aamiaissetti.

TYÖNSEISAUS 9.11.2023
PAINAVA SYY SAK:n jäsenliittojen järjestämät poliittiset työtaistelut maan hallituksen kaavailemia työelämäheikennyksiä vastaan työnseisaukseen osallistuneille ja työnseisauksesta ilmoittaneille jäsenille on hankittu pizzalahjakortti avustukset ja toimitukset ovat meneillään.
KIITOS OSALLISTUMISESTA TÄRKEÄN ASIAN PUOLESTA!!!

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN VALINTA
Työsuojeluhenkilöiden valinta olisi ajankohtainen tänä vuonna. Vaaliohjeita sekä TSV-ilmoituskaavake: sahkoliitto.fi -> oikea yläkulma valikko -> aineistot -> työsuojelu

Ilmoittakaa TSV-henkilövalinta myös osastolle osasto058@gmail.com