Työsuojeluvaltuutetun vaalit

Työntekijöillä on oikeus valita työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluvaltuutettu on valittava, kun työntekijöiden lukumäärä on vähintään 10.

Tänä vuonna on työsuojeluvaltuutetun henkilön valinta seuraavaksi 2:ksi vuodeksi.

Vaalin toimittajien tulee viipymättä kirjallisesti ilmoittaa työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valinnasta työnantajalle.

Työnantajan tulee kuittauksellaan tunnustaa vastaanottaneensa hänelle
tehdyt edellä mainitut ilmoitukset.

Lisätietoja kotisivujen Työturvallisuus osiosta.