Hallitus

Juha Nevalainen puheenjohtaja
Matti Kinnunen sihteeri
Paavo Kokkonen
Vesa Loukola
Sakari Nieminen
Tanja Raassina
Veli-Matti Rautiainen
Marko Saarenmäki
Mikko Vainio