Hallitus

Kari Heinonen puheenjohtaja
Vesa Loukola sihteeri
Vesa Kontturi
Juha Nevalainen
Sakari Nieminen
Jouni Pöyhönen
Hannu Ratilainen
Ville Rissanen
Osmo Valjus