Hallitus

Juha Nevalainen puheenjohtaja
Vesa Loukola sihteeri
Matti Kinnunen
Paavo Kokkonen
Sakari Nieminen
Hannu Ratilainen
Arttu Ronkainen
Mikko Vainio