Toiminta

Osasto 058 on Sähköliiton Joensuun osasto. Osaston hallitus kokoontuu n. 8 kertaa vuodessa keskustelemaan ja tekemään päätöksiä koskien osaston jäseniä. Aiheina kokouksissa mm. jäsenten kouluttaminen paikalliskurssien muodossa, alueen ajankohtaiset kuulumiset ja tarvittavat toimet niiden johdosta. Tarkoituksena on järjestää jäsenten yhteisiä tapaamisia muutamia kertoja vuodessa, joissa jäsenet tapaavat toisiaan ja rakentavat tärkeitä yhteyksiä muihin osaston ammattilaisiin.

Toimintasuunnitelma 2019

YLEISTÄ

Osaston tarkoituksena on toimia Sähköliiton sääntöjen sekä edustajiston kokousten päätösten mukaisesti, ammatillisen järjestäytyneisyyden, yhteistoiminnan kehittämisen, ammatillisen osaamisen ja palkkakehityksen edistämisen vuoksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto toimii kiinteänä yhdyselimenä osaston työhuonekuntien ja sähköliiton kesken, ja nämä kuten muutkin säännöissämme määritellyt asiat muodostavat rungon osaston toiminnalle.

Tavoitteet tullaan toteuttamaan yhteistyössä sähköliiton, aluetoimiston, osaston toimihenkilöiden ja jäsenten kanssa.

 

YHTEYDET JÄSENIIN, ALUETOIMISTOON SEKÄ LIITTOON

Yhteydenpito sähköliittoon ja työhuonekuntiin edesauttaa aktiivista toimintaan.

Tässä tehtävässä tulee käyttää hyväksi sähköliiton toimitsijoita, joita pitää kutsua kokouksiin antamaan ajankohtaista tietoa.

Pääasiallinen yhteydenotto tullaan hoitamaan sähköpostilla tai soittamalla.

Työhuonekuntien luottamusmiehet toimivat linkkinä yhtiöiden asentajakuntaan, minkä vuoksi heidän yhteystietonsa pitää olla kunnossa. Osaston kotisivut ovat uutena linkkinä jäsenistölle.

Kotisivuilta löytyy osaston kaikki ajankohtaiset – ja ilmoitettavat tiedot.

 

TYÖEHTOSOPIMUSALOJEN TOIMINTA

TES:n noudattamista tulee kartoittaa.

Valvotaan aikaisemmin tehtyjä sopimuksia, niiden noudattamista lisäksi pyritään vaikuttamaan liiton päätöksien tekoon ja asentajien työolojen parantamiseen.

Pyrkimyksenä on reaaliansioiden parantaminen, tulonjaon tasoittaminen sekä sosiaaliturvan nostaminen.

Tehtäviin kuuluvat myös muut liiton määräämät tehtävät esim. työmaiden valvota alueasiamiehen kanssa suoritettavilla tarkastuskäynneillä ja paikallisten luottamusmiesten keskinäinen tapaaminen vähintään kerran vuoden aikana.

 

OPINTO- JA KOULUTUSTOIMINTA

Osasto asettaa tavoitteeksi jäsenistön aktiivisuuden parantamisen.

Varsinainen kurssitoiminta perustuu jäsenistön mielenkiintoon kouluttaa itseään.

Osaston tulee opastaa ja antaa apua koulutukseen hakeutumisessa ja herättää jäsenistön aktiivisuutta ay-toimintaan.

Tehtävänä on myös tiedottaa jäsenistölle liiton ja SAK:n koulutustapahtumista

ja opastaa heitä hakeutumaan esim. sähköliiton kursseille ja TSL:n koulutustapahtumiin.

 

KOKOUSTOIMINTA

Toimintakaudella pidetään sääntömääräiset kokoukset, mutta asioiden niin vaatiessa kokousten lukumäärää voidaan muuttaa. Osaston hallitus kokoontuu tarvittaessa. Lisäksi osallistutaan liiton, JAP:n ja TSL:n kokouksiin sääntöjen määräämällä tavalla.

 

VIRKISTYSTOIMINTA

Järjestetään osaston jäsenille kevätkaudella pilkkitapahtuma, teatteriretki ja liikuntapäivä

Jäsenille annetaan osastontukea liikuntaharrastukseen 40 €/jäsen/vuosi.

Syksyllä järjestetään jäsenistölle esim. hohtokeilausta ja halukkaille vapaalippuja koripallo, lentopallo tai jääkiekko-otteluihin.

 

VAKUUTUS – ja T-LEHTI ASIAT

Osasto suosittelee työväenlehtien tilaamista osaston jäsenille, sekä käyttämään vakuutusyhtiöiden vakuutuspalveluja, jotka on kilpailutettu sähköliiton toimesta.

 

MUU TOIMINTA

Osaston jäsenen täyttäessä 50, 60 tai 65 vuotta, muistetaan häntä onnittelukortilla. Jos jäsen on ollut aktiivisesti mukana osaston toiminnassa, kutsutaan hänet hallituksen kokoukseen.

Osallistutaan liiton volttipäiville.

Esitettyjen asioiden lisäksi on asioita, joita ei ole erikseen yksilöity. Ne muodostuvat tarpeiden mukaan ja hallitus päättää niistä tapauskohtaisesti huomioiden budjetin.

 

Joensuu 08.10.2018

Joensuun Sähköalantyöntekijät ry ammattiosasto 058

Vesa Loukola sihteeri

Sähköliiton lomakkeet

Sähköliiton lomakkeisiin

Osaston tuki jäsenille (2018-2019)